برگزاری هشتمین جلسه همفکر شهرستان طبس

۲۰/دی/۱۳۹۷
12

این جلسه با موضوع اقدامات انجام پذیرفته در راستای توسعه اکوسیستم استارت آپی شهرستان، روز پنجشنبه 97/10/20 از ساعت 18 در محل مرکز رشد واحدهای فناور طبس برگزار خواهد گردید.

اطلاعیه ها

برگزاری هشتمین جلسه همفکر شهرستان طبس
دوره آموزشی تحقیقات بازاریابی - وبینار
برگزاری رویداد یک روزه بوت کمپ کارآفرینی در مرکز رشد واحدهای فناور طبس
برگزاری اولین استارت آپ ویکند فردوس