برگزاری هشتمین جلسه همفکر شهرستان طبس

۲۰/دی/۱۳۹۷
123

این جلسه با موضوع اقدامات انجام پذیرفته در راستای توسعه اکوسیستم استارت آپی شهرستان، روز پنجشنبه 97/10/20 از ساعت 18 در محل مرکز رشد واحدهای فناور طبس برگزار خواهد گردید.

اطلاعیه ها

ششمین استارت آپ ویکند بیرجند و اولین رویداد استارتاپی SMEها برگزار می شود: بزرگ فکر کن، کوچک شروع کن
برگزاری هشتمین جلسه همفکر شهرستان طبس
دوره آموزشی تحقیقات بازاریابی - وبینار
برگزاری رویداد یک روزه بوت کمپ کارآفرینی در مرکز رشد واحدهای فناور طبس