کارگاه "رشد شرکت ها، نیاز ها و چالش ها" و "بازاریابی محصولات دانش بنیان"

۱۷/مهر/۱۳۹۸
109

کارگاه آموزشی "رشد شرکت ها، نیازها و چالش ها" و کارگاه "بازاریابی محصولات دانش بنیان" دوشنبه 22 مهر ماه با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری در سالن کنفرانس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  واقع در خیابان محلاتی برگزار خواهد شد.

مدرس دوره آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال؛ دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و مدیرعامل شرکت گروه مشاورین ویژن و عضو انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری می باشند.

https://evand.com/events/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-34960?icn=recom&ici=ap1

اطلاعیه ها

استارت آپ ویکند کاشمر
رویداد استارت آپ فینتک بانک کشاورزی
کارگاه آموزشی آشنایی با عنوان قراردادهای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و اشتباهات حقوقی‎
نخستین رویداد استارتاپی انتخابات در ایران