فراخوان اعلام اولویت های پژوهشی استان خراسان جنوبی

۱۷/آذر/۱۳۹۸
222

اعلامیه فراخوان اعلام اولویت های پژوهشی استان  

اطلاعیه ها

وبینار آموزشی: تاثیر اپیدمی کرونا بر فضای کسب و کار
استارت آپ ویکند کاشمر
رویداد استارت آپ فینتک بانک کشاورزی
کارگاه آموزشی آشنایی با عنوان قراردادهای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و اشتباهات حقوقی‎