وبینار آموزشی: تاثیر اپیدمی کرونا بر فضای کسب و کار

۰۹/اردیبهشت/۱۳۹۹
1,114

وبینار آموزشی: تاثیر اپیدمی کرونا بر فضای کسب و کار
(با تمرکز بر فضای کسبوکار شرکتهای کوچک و درحال رشد)


3 ساعت - زمان: 2
روسای محترم پارکهای علم و فناوری/ مراکز رشد و دانشگاه های سراسر کشور
باسلام
احتراما، به استحضار میرساند مجموعه مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک
تهران) وبینار آموزشی با عنوان "تاثیر اپیدمی کرونا بر فضای کسب و کار" را در تاریخ 7 اردیبهشت 1399 از
ساعت 14 الی 17 (به پیوست) بصورت مجازی برگزار خواهد کرد. دستور مقتضی به متقاضیان موجب امتنان خواهد
بود.
مدرس:
جناب آقای دکتر صدیقی
مدرس دانشگاه و مشاور سرمایه گذاری 
سرفصل
یک مدل معمولی از اپیدمی 
تسطیح منحنی 
وضعیت اپیدمی در حال حاضر و آینده 
در جهان و ایران COVID‐ تبعات کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی با حضور 19 
تغییر رفتار مصرفکنندگان و بازار با حضور این اپیدمی و بعد از آن 
ثیرپذیری شرکتهای کوچک از پیامدهای اپیدمی Ĥ ت 
سناریوهای احتمالی حوزه کسبوکار با وجود این اپیدمی 
اقدامات راهبردی قابل برنامهریزی کسبوکارها 
هزینه اصلی ثبت نام: 100 هزار تومان
ثبت نام زودهنگام سایرین (تا 26 فروردین ماه): 20 هزار تومان
واحدهای فناور مستقر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر: 30 هزار تومان
پارکهای علم و فناوری/ مراکز رشد سراسر کشور: 50 هزار تومان
جهت ثبت نام:


http://service.inotec.aut.ac.ir/pay/?gid=123

اطلاعیه ها

تمدید مهلت ثبت نام هفدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
فراخوان فرصتهای سرمایه گذاری استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان شهرداری تهران
گرنت فناوری
خدمات توانمندسازی در یک نگاه