فراخوان کارگزاری فن بازار منطقه ای خراسان جنوبی

۰۷/خرداد/۱۴۰۲
532

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای خراسان جنوبی با برآورد 1.000.000.000 ریال و مدت زمان اجرای 12 ماه با شرایط و ضوابط ذیل اقدام نماید

واجدین شرایط می توانند اسناد و مدارک خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 16 خردادماه   1402 به محل دبیرخانه پارک علم و فناوری خراسان جنوبی به آدرس: بیرجند، چهار راه سیلو، خیابان امام موسی صدر شرقی، ساختمان پارک علم و فناوی خراسان جنوبی تحویل نمایند.

شرایط پایه مورد نیاز جهت انتخاب کارگزاران فن بازار منطقه ای خراسان جنوبی

1. متقاضی کارگزاری اجرای فن بازار منطقه ای می بایست دارای شخصیت حقوقی باشد

2. زمینه فعالیت شرکت ، طبق اساسنامه می بایست در حوزه خدمات فناوری و زمینه های مرتبط با فعالیت های فن بازار باشد. تشخیص این موضوع بر عهده مدیریت فن بازار منطقه ای و تایید مرکز فن بازار ملی خواهد بود.

3. وجود سابقه فعالیت مرتبط برای شرکت در حوزه های مربوطه به مدت حداقل 1 سال

4. برخورداری از نیروی انسانی متخصص با سوابق اجرایی مرتبط با حوزه های مربوطه به مدت حداقل 1 سال

5. برخورداری از تعاملات گسترده و تجربه فعالیت شبکه ای در درون استان و نیز ارتباطات با نهادهای مختلف حوزه علم و فناوری استان که به نحو مقتضی احراز می گردد در انتخاب کارگزار موثر خواهد بود

مستندات قابل ارائه توسط متقاضی

اساسنامه

لیست بیمه

رزومه فعالیت شرکت

رزومه فعالیت افراد کلیدی شرکت

آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی

گواهی صلاحیت و تاییدیه های مرتبط با موضوع

گواهی عدم سوء پیشینه

دانلود شرح خدمات

اطلاعیه ها

برگزاری وبینار معرفی سامانه "جان" (جریان اقتصادی نوین)
همایش کسب درآمد – ویژه بانوان
رویداد حل مسئله صنعتی شو
فراخوان کارگزاری فن بازار منطقه ای خراسان جنوبی