فستیوال نوآوری های شهر هوشمند

۱۶/آذر/۱۳۹۶
444

اراک میزبان فستیوال نوآوری های شهر هوشمند

اطلاعیه ها

برگزاری رویداد یک روزه بوت کمپ کارآفرینی در مرکز رشد واحدهای فناور طبس
برگزاری اولین استارت آپ ویکند فردوس
سومین رویداد همفکر طبس
برگزاری دومین جلسه همفکر طبس