فستیوال نوآوری های شهر هوشمند

۱۶/آذر/۱۳۹۶
315

اراک میزبان فستیوال نوآوری های شهر هوشمند

اطلاعیه ها

فستیوال نوآوری های شهر هوشمند
برگزاری رویداد کارآفرینی هم نت محصولات استراتژیک خراسان جنوبی
سومین جشنواره ملی شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده (شـتـاب)
دوازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر