فستیوال نوآوری های شهر هوشمند

۱۶/آذر/۱۳۹۶
489

اراک میزبان فستیوال نوآوری های شهر هوشمند

اطلاعیه ها

برگزاری هشتمین جلسه همفکر شهرستان طبس
دوره آموزشی تحقیقات بازاریابی - وبینار
برگزاری رویداد یک روزه بوت کمپ کارآفرینی در مرکز رشد واحدهای فناور طبس
برگزاری اولین استارت آپ ویکند فردوس