فستیوال نوآوری های شهر هوشمند

۱۶/آذر/۱۳۹۶
404

اراک میزبان فستیوال نوآوری های شهر هوشمند

اطلاعیه ها

سومین رویداد همفکر طبس
برگزاری دومین جلسه همفکر طبس
فستیوال نوآوری های شهر هوشمند
برگزاری رویداد کارآفرینی هم نت محصولات استراتژیک خراسان جنوبی