دومین رویداد کارافرینی یک روزه (بوت کمپ) در طبس

دومین رویداد کارافرینی یک روزه (بوت کمپ) در طبس

دومین رویداد کارآفرینی یک روزه طبس با همکاری مرکز رشد واحدهای فناور و دانشکده فنی و حرفه ای امام علی­ (ع) و با حضور 60 دانشجو برگزار شد. کارگاه های اموزشی خلاقیت و ایده پردازی، بوم مدل کسب و کار و ارائه موثر توسط منتورهای این رویداد جهت آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با مباحث کارآفرینی ارائه گردید. 

در ابتدای مراسم سجادی، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور طبس به معرفی رویداد پرداخت. در ادامه پس از کارگاه های آموزشی بوم مدل کسب و کار و خلاقیت و ایده پردازی، دانشجویان ایده های خود را به صورت ارائه آسانسوری (یک دقیقه) برای شرکت کنندگانن ارائه دادند. بعد از اتمام رائه ایده ها، سی دقیقه زمان تبلیغات برای ایده پردازان و اخذ آراء شرکت کنندگان در نظر گرفته شد. در این سی دقیقه ایده پردازان، ایده های خود را برای شرکت کنندگان توضیح میدادند تا بتواندد به عنوان ایده های برگزیده و تیم بندی انتخاب شوند.پس از شمارش اراء 8  ایده به  انتخاب شرکت کنندگان برگزیده شدند و ایده پردازان آنان اقدام به تیم بندی نمودند. پس از آن تیم های در جای خود مستقر شده و با کمک منتورهای رویداد ، بوم های مدل کسب و کار خود را بر اساس ایده ارائه شده تکمیل کردند.پس از اتمام بوم های مدل کسب و کار، کارگاه ارائه نهایی توسط پیمان حاجی رضایی تسهیلگر این رویداد جهت آموزش ارائه موثر ایده های استارتاپی برگزار گردید و پس از آن تیم ها جهت حضور داوران و ارائه نهایی آماده گردیدند.

تکمیل بوم مدل کسب و کار

ارائه نهایی

داوری

 

پس از ارائه تیم ها، داوران رویداد به همراه نماینده منتور امتیازات را جمعبندی نموده و درنهایت سه تیم برتر را انتخاب کردند.تیمهای منتخب دومین رویداد کارآفرینی یک روزه طبس به قرار ذیل مشخص گردید.

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.

ارسال نظر

لطفا برای ثبت نظر، وارد حساب کاربری تان شوید و یا ثبت نام کنید.

اطلاعیه ها

برگزاری وبینار معرفی سامانه "جان" (جریان اقتصادی نوین)
همایش کسب درآمد – ویژه بانوان
رویداد حل مسئله صنعتی شو
فراخوان کارگزاری فن بازار منطقه ای خراسان جنوبی