مرکز رشد فناوری شهرستان طبس به عنوان یک حامی برای کمک به شرکت‌های کوچک، نوپا و کارآفرین از طریق ارائه خدمات مالی، مشاورهای و آموزشی شکل گرفته است. این مرکز با ارائه خدماتی مانند آموزش، مشاوره، تسهیل دسترسی به سرمایه، سهولت دسترسی به بازار ، برگزاری سمینارها و نشست های علمی با حضور صاحب نظران و محققان، دانشجویان و نوآوران دارای ایده های دانش محور را در تبدیل ایده های فناورانه به محصولات قابل عرضه در بازار و ایجاد کسب و کار موفق و مستقل یاری می دهد.

تازه ها

اطلاعیه ها

نخستین رویداد کارآفرینی مشاغل کم سرمایه در طبس
کارآفرینی دانشجویی
اطلاعیه جذب امریه سربازی مرکز رشد واحدهای فناور طبس
آگهی فراخوان شناسایی و جذب کارگزار تخصصی فن بازار منطقه ای خراسان جنوبی